Kevesen tudják, hogy Magyarországon és a világ más országaiban is, a lakosságnak csaknem a fele szemüveget, vagy kontaktlencsét hord. A szemüveg ezért életünk mindennapi része és gyakran, vagy szinte mindig az arcunkon van.2018. május 30., szerda

GDPR - 1 (Dióhéjban)

GDPR

A GDPR a személyes adatok védelméről szóló, az Európai Unió és az Európai Tanács által elfogadott rendelet. A mozaikszó jelentése: General Data Protection Regulation, magyarul: általános adatvédelmi rendelet. 2018 május 25-től hazánkban is a GDPR szabályoz szinte mindent, ami személyes adatokkal kapcsolatos: azok összegyűjtését és rögzítését, tárolását, módosítását, továbbítását, egyszóval: bármilyen szintű felhasználását.


A GDPR főbb szabályai

Jelen összefoglalóval tájékoztatjuk Önöket a 2018. május 25. napján hatályba lépő uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) főbb szabályairól, és az ennek kapcsán felmerülő intézkedésekről.

1, Alapfogalmak:
• GDPR (General Data Protection Regulation): az EU új adatvédelmi rendelete, mely Magyarországon közvetlenül alkalmazandó
• Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy
• Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamely fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatól levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
• Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, összekapcsolása, zárolása, törlése, megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjnyomat, tenyérnyomat, DNS minta stb.) rögzítése.
• Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
A fenti alapfogalmak értelmezése kapcsán látható, hogy az adatvédelmi reform személyi hatálya bármely olyan társaságra, vagy természetes személyre kiterjed, aki személyes adatokat kezel.

2, Adatvédelmi stratégia
A GDPR tükrében az 1. pontban körülírt adatkezelők esetében az alábbi lépéseknek megfelelően kell kialakítani az adatvédelmi stratégiát:
1. Az adatkezelés céljának meghatározása
2. Egyedi szempontrendszer kialakítása
3. Adatvédelmi szabályzat megalkotása
4. Az érintettek védelme érdekében általános és egyedi tájékoztatási struktúra kidolgozása
5. Adatkezelés és adattovábbítás bejelentése a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) részére

Az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelőség vonatkozásában kiemelt figyelmet kell fordítani a kiskorúak, és az ún. kiemelt kockázatú adatkezeléssel járó speciális szabályokra. Az utóbbi szempont a felsorolt adatvédelmi stratégia kialakítása során kerül meghatározásra. A kiemelt kockázat eseti tevékenység specifikus, így minden adatkezelő esetében egyedileg vizsgálandó.

3. A GDPR sajátosságai
Az EU adatvédelmi rendelet elsődleges célja, hogy az érintettek védelmét erősítve olyan komplex jogszabályi környezetet hozzon létre, mely az adatkezelők tevékenységét szankcionálja. Kiemelkedően fontos ezért, hogy a rendelet hatálya alá tartozó adatkezelők a rendelet hatálybalépését megelőzően, azaz 2018. május 25. napja előtt végrehajtsák a szükséges felkészülést, és kialakítsák saját adatvédelmi stratégiájukat.

További fontos új, kiegészítő fogalmi elemek:
• Adatvédelmi tisztviselő: a közhatalmi, és közfeladatot ellátó szerv, bűnügyi adatállományt kezelő, illetve feldolgozó szerv esetében belső adatvédelmi felelős kinevezésén túl olyan adatkezelőknél is elrendeli az adatvédelmi tisztviselő kinevezését, ahol a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukba, amelyek jellegüknél, hatókörüknél, vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését, az érintettek jogérvényesítésének elősegítését célozza.
• Előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat: az új szabályok értelmében az adatkezelőknek bizonyos esetekben előzetes adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végezniük, mely a magánszférára gyakorolt hatások előzetes felmérésének kötelezettsége. Ez a gyakorlat az adminisztratív terhek növekedését hozza magával, azonban a magas kockázatú adatkezeléseknél az információs önrendelkezési jog érvényesülésének megfelelő biztosítása érdekében indokolt lehet, hogy az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végezzen arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.
• Bejelentési kötelezettség: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság (NAIH) felé. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira nézve. Az adatbiztonsági incidensek bejelentésének kötelezettsége indokolt és nem jelent aránytalan terhet az adatkezelőre nézve.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a jogalkotó célja az új rendelet bevezetésével egy tudatosabb adatvédelmi szabályozás kiépítése, az érintettek alapjogaira, és személyes adatainak védelmére tekintettel.

Forrás (propen.hu) >>> GDPR dióhéjban

Lásd még (GDPR) >>> GDPR - 2 (hamarosan)

2018. május 29., kedd

Motiváció - Az egészség a legnagyobb ...

"Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat."
(Buddha)

"Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship."
(Buddha)

------
Tanuljunk angolul 
health – egészség
is – lenni, van (létige)
the – az/a
greatest – legnagyobb
gift – ajándék
contentment – elégedettség
wealth – vagyon
faithfulness – hűség
best – legjobb
relationship – kapcsolat


Erre a linkre kattintva meghallgathatod az angol kiejtést (az idézett alatti hangszóró ikonra kell kattintani) :
https://translate.google.hu/….


Forrás - Source (Facebook) >>> Tanuljunk meg angolul napi 10 szót 

Lásd még (Motiváció) >>> Amikor egy ajtó bezárul, egy ...
Lásd még (Motiváció) >>> Élj úgy mintha holnap ...
Lásd még (Motiváció) >>> Irányítsd a saját sorsod ...
Lásd még (Motiváció) >>> Kezd el ahogy vagy.

Lásd még (Motiváció) >>> Néha egy elveszett csata által ... 
Lásd még (Motiváció) >>> Nehéz valakit legyőzni, aki ... 
Lásd még (Motiváció) >>> Nem hiszek az újévi fogadalmakban
Lásd még (Motiváció) >>> Nem számít milyen lassan haladsz ...
Lásd még (Motiváció) >>> Az összes motivációs bejegyzésünk 
 

2018. május 28., hétfő

Egészségpénztárak

Az OptiSun Optika az alábbi Egészségpénztárakkal áll szerződésben:

 • ADOSZT > új neve NAVOSZ egészségpénztár
 • Allianz (Allianz Hungária E.Ö.P.)
 • AXA > 2014.03.01-től az új neve Prémium egészségpénztár
 • Dimenzió > 2018.01.01- től megszűnt, illetve beolvadt az MKB (MKB-Pannónia E.Ö.P.)
 • Egészségért
 • Erste > Dimenzió (a Dimenzió e.pénztárral egyesült)
 • Évgyűrűk > Generali E.Ö.P.
 • Generali (Generali E.Ö.P.)
 • Honvéd > 2016. áprilistól megszűnt, illetve beolvadt a Prémiun egészségpénztárba
 • MKB (MKB-Pannónia E.Ö.P.)
 • Medicina (Medicina E.Ö.P.)
 • MediSmart > Generali E.Ö.P.
 • NAVOSZ > 2017.06.30 -tól megszűnt, illetve beolvadt a Prémiun egészségpénztárba
 • OTP
 • Patika
 • Posta > 2012.09.30 -tól megszűnt, illetve beolvadt az OTP egészségpénztárba
 • Prémium > régi neve AXA 
 • Provita > 2016.02.24-től letiltva, mert meg fog szűnni !
 • Tempo
 • Uniqa > 2007-ben egyesült a Prémium egészségpénztárral
 • Új Pillér
 • Vasutas (Vasutas E.Ö.P.)
 • Vitamin (Vitamin E.Ö.P.)
 • Wellness > 2015.06.30 -tól megszűnt, illetve beolvadt a Prémium egészségpénztárba
Az aktuális Egészségpénztári listánkról érdeklődjön üzletünkben.
OptiSun Optika
- Miskolc Plaza emelet - galéria
- Miskolc Centrum áruház (buszmegállónál)

Lásd még (Facebook) >>> OptiSun Optika - Plaza
Lásd még (Facebook) >>> OptiSun Optika - Centrum


Lásd még (szem) >>> Szem-látásvizsgálat szemész szakorvos által

Lásd még (2017) >>> MKB SZÉP kártya
Lásd még (2016) >>> K&H SZÉP kártya
Lásd még (2012) >>> OTP SZÉP kártya

2018. május 27., vasárnap

Revans napszemüveg & István - 2

Revans napszemüveg & István - 2
Az OptiSun Optika - Centrumból
REVANS ™ - polarizált napszemüveg 

Revans sunglasses & Steven - 2
From the OptiSun Optika - Centrum
REVANS ™ - polarized sunglassesLásd még (2018) >>> Revans napszemüveg & István
Lásd még (2018) >>> Revans napszemüveg
Lásd még (2018) >>> Revans napszemüveg (plakát)

Lásd még (RVS 100) >>> RVS 100 (plakát)
Lásd még (RVS 100) >>> RVS 100 (plakát - 2

Lásd még (RVS 110) >>> RVS 110 (plakát)
Lásd még (RVS 130) >>> RVS 130 (plakát)

2018. május 26., szombat

Napszemüveg & Yoltida - 2

Napszemüveg & Yoltida - 2
Sunglasses & Yoltida - 2
Itt: Thaiföld - 2018. május
Here: In Thailand - May 2018

Lásd még (2018) >>> Napszemüveg & Yoltida
Lásd még (2018) >>> Hajráf vagy napszemüveg

Lásd még (2015) >>> DJV napszemüveg & Sunny
Lásd még (2018) >>> DJV napszemüveg & Sunny - 2

Lásd még (2017) >>> Napszemüveg & Da
Lásd még (2017) >>> Napszemüveg & Cherry

2018. május 25., péntek

Ida & a napocska

Ida & a napocska
Ida & the sun

Ida jele a napocska (angolul sun) a bölcsődében (bölcsiben)


Lehet hogy már most eldőlt .......
Ida ha nagy lesz, az OptiSun Optikában fog dolgozni ? !

Lásd még (Ida) >>> DJV 5000 & Barbi (Ida babával)
Lásd még (Ida) >>> Ida & a szemüvegek
Lásd még (Ida) >>> Ida & egy strapa bíró szemüveg
Lásd még (Ida) >>> Ida szemüveget próbál
Lásd még (Ida) >>> Ida szemüveget próbál - 2
Lásd még (Ida) >>> Ida & a napszemüvegek
Lásd még (Ida) >>> Napszemüveg & Ida 
Lásd még (Ida) >>> Ida (összes Ida bejegyzés)

Lásd még (Facebook) >>> OptiSun Optika - Plaza
Lásd még (Facebook) >>> OptiSun Optika - Centrum

2018. május 23., szerda

Napszemüveg & Ida

Napszemüveg & Ida
Sunglasses & IdaItt: Eger, Dobó István tér
2018. május.21.

Gyerek napszemüvegek, szemüveg keretek nagy választékban:
➡️ OptiSun Optika - Centrum
Tel.: (46) 546 677
➡️ OptiSun Optika - Plaza
Tel.: (46) 507 447


Lásd még (Ida) >>> DJV 5000 & Barbi (Ida babával)
Lásd még (Ida) >>> Ida & a szemüvegek
Lásd még (Ida) >>> Ida & egy strapa bíró szemüveg
Lásd még (Ida) >>> Ida szemüveget próbál
Lásd még (Ida) >>> Ida szemüveget próbál - 2
Lásd még (Ida) >>> Ida & a napszemüvegek
Lásd még (Ida) >>> Ida (összes Ida bejegyzés)

2018. május 22., kedd

Fanni új szemüvege

Fanni új szemüvege
Fanni's new eyeglasses

Készült az OptiSun Optika - Plazaban
Made in OptiSun Optika - Plaza


(Retro - RR 727)

Lásd még (Retro) >>> Anett új szemüvege (RR (831)
Lásd még (Retro) >>> Bea új szemüvege (RR 728)

Lásd még (Retro) >>> Boglárka új szemüvege (RR 633)
Lásd még (Retro) >>> Boglárka új szemüvege - 2 (RR 633) 

Lásd még (Retro) >>> Boglárka új szemüvege - 3 (RR 633)
Lásd még (Retro) >>> Edina új szemüvege (RR 555) 
Lásd még (Retro) >>> Martina új szemüvege (RR 703)
Lásd még (Retro) >>> Az összes Retro bejegyzés


Lásd még (2018) >>> OptiSun dolgozói - Barbi & Bea
Lásd még (2017) >>> OptiSun dolgozói - Bea & Barbi
Lásd még (2017) >>> OptiSun dolgozói - Bea & Hajni


Lásd még (szem) >>> Szem-látásvizsgálat szemész szakorvos által

2018. május 20., vasárnap

DJV 2881 & Anita - 3

DJV 2881 & Anita - 3

Készült az OptiSun Optika - Centrumban
Made in OptiSun Optika - CentrumLásd még (DJV 2881) >>> DJV 2881 & Anita
Lásd még (DJV 2881) >>> DJV 2881 & Anita - 2
Lásd még (DJV 2881) >>> DJV 2881 & Tímea 
Lásd még (DJV 2881) >>> DJV 2881 (3 szín)
Lásd még (DJV 2881) >>> DJV 2881 (terv)
 
Lásd még (2017) >>> DJV szemüveg vásárlók


Lásd még (szem) >>> Szem-látásvizsgálat szemész szakorvos által 

2018. május 19., szombat

Revans napszemüveg & István

Revans napszemüveg & István
REVANS ™ - polarizált napszemüveg 

Revans sunglasses & Steven
REVANS ™ - polarized sunglasses
Itt: OptiSun Optika - Centrum 
2018. május 19.


Lásd még (2018) >>> István új szemüvege

Lásd még (2018) >>> Revans napszemüveg
Lásd még (2018) >>> Revans napszemüveg (plakát)

Lásd még (RVS 100) >>> RVS 100 (plakát)
Lásd még (RVS 100) >>> RVS 100 (plakát - 2) 

Lásd még (RVS 110) >>> RVS 110 (plakát)
Lásd még (RVS 130) >>> RVS 130 (plakát)

István új szemüvege

István új szemüvege
Steven's new eyeglasses

Készült az OptiSun Optika - Centrumban
Made in OptiSun Optika - Centrum
(Success keret BlueControl lencsével)

Itt: OptiSun Optika - Centrum 
2018. május 19.
   

2018. május 15., kedd

RVS 1505 (terv)

REVANS ™ - RVS 1505 szemüvegszár terv


Lásd még (RVS 1500) >>> RVS 1500 (szemüvegszár terv)

Lásd még (DJV 5010) >>> DJV 5010 (terv)
Lásd még (DJV 5010) >>> DJV 5010 (látványterv)

Lásd még (DJV 5000) >>> DJV 5000 (szemüvegszár terv)
Lásd még (DJV 5000) >>> DJV 5000 (szemüvegszár látványterv) 

2018. május 14., hétfő

DJV 2881 & Tímea

DJV 2881 & Tímea


Itt: OptiSun Optika - Centrum 
2018. május 14.

Tímea ma kiválasztotta a következő szemüvegét :-)

Amit egy BlueControl lencsével meg is  rendelt.

Lásd még (DJV 2881) >>> DJV 2881 & Anita
Lásd még (DJV 2881) >>> DJV 2881 & Anita - 2
Lásd még (DJV 2881) >>> DJV 2881 (3 szín)
Lásd még (DJV 2881) >>> DJV 2881 (terv)
 
Lásd még (2017) >>> DJV szemüveg vásárlók


Lásd még (szem) >>> Szem-látásvizsgálat szemész szakorvos által 

2018. május 12., szombat

Napszemüveg & Yoltida

Napszemüveg & Yoltida
Sunglasses & YoltidaItt: Thaiföld - 2018. május
Here: In Thailand - May 2018

Lásd még (2018) >>> Hajráf vagy napszemüveg

Lásd még (2015) >>> DJV napszemüveg & Sunny
Lásd még (2018) >>> DJV napszemüveg & Sunny - 2

Lásd még (2017) >>> Napszemüveg & Da
Lásd még (2017) >>> Napszemüveg & Cherry

2018. május 9., szerda

Boglárka új szemüvege - 3

Boglárka új szemüvege - 3
Boglarka's new eyeglasses - 3

Készült az OptiSun Optika - Plazaban
Made in OptiSun Optika - Plaza


(Retro - RR 633)

Lásd még (Retro) >>> Boglárka új szemüvege (RR 633)
Lásd még (Retro) >>> Boglárka új szemüvege - 2 (RR 633)

Lásd még (Retro) >>> Anett új szemüvege (RR (831)
Lásd még (Retro) >>> Bea új szemüvege (RR 728)

Lásd még (Retro) >>> Edina új szemüvege (RR 555) 
Lásd még (Retro) >>> Martina új szemüvege (RR 703)
Lásd még (Retro) >>> Az összes Retro bejegyzés


Lásd még (2018) >>> OptiSun dolgozói - Barbi & Bea
Lásd még (2017) >>> OptiSun dolgozói - Bea & Barbi
Lásd még (2017) >>> OptiSun dolgozói - Bea & Hajni


Lásd még (szem) >>> Szem-látásvizsgálat szemész szakorvos által

2018. május 6., vasárnap

Kerek szemüveg & Charunee - 3

Kerek szemüveg & Charunee - 3
Round eyeglasses & Charunee - 3

Just a year ago.
Éppen egy évvel ezelőtt.
Lásd még >>> Kerek szemüveg & Charunee -2


Itt: Thaiföld - 2017. május
Here: In Thailand - May 2017

Még mindig divat a kerek szemüveg Ázsiában és Nyugaton.
Fashion is still the round eyeglasses in Asia and the West.


Lásd még (2017) >>> Kerek szemüveg & Charunee
Lásd még (2017) >>> Kerek szemüveg & Charunee - 2 

Lásd még (2017) >>> Kerek szemüveg & Sophie

Lásd még (2015) >>> Kerek szemüveg & Sunny
Lásd még (2017) >>> Kerek szemüveg & Sunny - 2
Lásd még (2018) >>> Kerek szemüveg & Sunny - 3 
Lásd még (2018) >>> Kerek szemüveg & Sunny - 4 
Lásd még (2018) >>> Kerek szemüveg & Sunny - 5

Lásd még (Charunee) >>> Charunee 2016
Lásd még (Charunee) >>> Charunee 2015
Lásd még (Charunee) >>> Charunee 2013
Lásd még (Charunee) >>> Napszemüveg & napraforgó

2018. május 5., szombat

Kerek szemüveg & Sunny - 5

Kerek szemüveg & Sunny - 5
Round eyeglasses & Sunny - 5

 
Itt: Thaiföld - 2018. május
Here: In Thailand - May 2018

Még mindig divat a kerek szemüveg Ázsiában és Nyugaton.
Fashion is still the round eyeglasses in Asia and the West.

Lásd még (2015) >>> Kerek szemüveg & Sunny
Lásd még (2017) >>> Kerek szemüveg & Sunny - 2
Lásd még (2018) >>> Kerek szemüveg & Sunny - 3 
Lásd még (2018) >>> Kerek szemüveg & Sunny - 4 
 
Lásd még (2015) >>> DJV napszemüveg & Sunny  

Lásd még (2018) >>> DJV napszemüveg & Sunny - 2

Lásd még (2017) >>> Kerek szemüveg & Charunee
Lásd még (2017) >>> Kerek szemüveg & Charunee - 2

   
Lásd még (2017) >>> Kerek szemüveg & Sophie 

2018. május 2., szerda

Hajráf vagy napszemüveg

Hajráf vagy napszemüveg
Szerinted ?
Yaltida
Itt: Thaiföld - 2018. április
Here: In Thailand - April 2018

Lásd még (2015) >>> DJV napszemüveg & Sunny
Lásd még (2018) >>> DJV napszemüveg & Sunny - 2